Wie zijn wij

Onze organisatie is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk. Zij is opgericht vanuit de Regio Noord van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv-Noord) en bestaat uit ongeveer 20 mediators die ervaring hebben met allerlei soorten conflicten. Al onze mediators zijn ingeschreven als MfN-Register Mediator. Meer over MfN, de Mediatorsfederatie Nederland.

Het bestuur van de vereniging Mediationwinkel:
Mevr. E. Klomp (Els), voorzitter
Mevr. I. Groen (Inge), vice-voorzitter
Mevr. I. Metz (Ingrid), penningmeester
Mevr. I. Munneke -Dusseldorp (Ingrid)